Historie krasohledu

Krasohled Krasohled objevil v roce 1815 významný skotský fyzik, matematik a vynálezce sir David Brewster, když prováděl experimenty s polarizací světla.

Základem každého krasohledu jsou zrcadla, která byla známá již od starověku. Skleněná zrcadla se objevují v Benátkách okolo roku 1300. Vícenásobný odraz dvěma nebo více zrcadly je také znám již od starověku a roku 1558 ho popsal Giambattista della Porta ve své knize Magia Naturalis. Avšak s krasohledem v té podobě, jakou známe teď, přišel až sir Brewster.

Už první verze jeho krasohledů byly obdivovány členy Královské společnosti v Edinburghu. Pak následovaly další zlepšené verze s možností přesýpat střípky a tvořit tak nepřeberné množství obrazců. Poté Brewster požádal o patent pro nový optický přístroj, nazvaný "Kaleidoskop pro předvádění a vytváření krásných forem a vzorů s rozsáhlým využitím ve všech krásných uměních". Patent s číslem 4136 mu byl udělen v červenci 1817.

Výrobce, který měl patentované krasohledy začít vyrábět, ukázal některé z krasohledů londýnským optikům, aby zjistil, zda by si je u něho objednávali. Než je však stačil dodat na trh, byly krasohledy zkopírovány a začaly se prodávat jejich kopie. Odhaduje se, že za pouhé tři měsíce se v Londýně a v Paříži prodalo okolo dvě stě tisíc krasohledů.

Jedním z výrobců, který se původně pokusil vyrobit vlastní napodobeninu kaleidoskopu, byl Philip Carpenter, ale s výsledkem nebyl spokojen. Nabídl siru Brewstrovi, že pro něho bude krasohledy vyrábět a ten s jeho návrhem souhlasil. Carpenter se tak stal jediným autorizovaným výrobcem. Carpentrova společnost však nebyla schopna uspokojit poptávku a proto se Brewster v roce 1818 s Carpenterem dohodl, a dal svolení k výrobě autorizovaných krasohledů i jiným výrobcům. V roce 1819 už autorizované krasohledy vyrábělo více než tucet společností.

Většina z vyráběných neautorizovaných napodobenin krasohledů byla špatně zkonstruována, a tak se Brewster rozhodl popsat správnou konstrukci krasohledů a v roce 1819 vydal publikaci A Treatise on the Kaleidoscope, kde popsal principy a konstrukci různých druhů krasohledů.

Obrázek z publikace  A Treatise of the Kaleidoscope
mandala
mandala